Kinderopvang

Wij zijn Chubby Cheeks Kinderopvang, opgericht in 2020 en gevestigd in Amsterdam, Hillegom en Leiden. Kleinschaligheid, waarbij alle ouders onze team kennen en wij alle kinderen en hun ouders persoonlijk kennen is onze kernwaarde. Nederlands is onze spreektaal, daarnaast kunnen wij communiceren in het Engels met u als ouder indien u in het Engels communiceert.

Doel

Ons doel is dat door de kleinschaligheid wij flexibel kunnen omgaan met de vragen en wensen van de ouder(s) en weten wat er dagelijks speelt.

Voor ons is het van belang dat elk kind zich geborgen en zich veilig kan voelen, als een kind behoefte heeft aan op schoot te zitten of een knuffel wil krijgen, dan nemen wij gewoon de tijd hiervoor.

Een kinderdagverblijf waar alle kinderen zich thuis voelen, waar een kind, kind mag zijn en accepteren dat elk kind anders en uniek is. Dat ouders kunnen vertrouwen op dat hun meest kostbare bezit in goede handen is en waar ze weten dat als ze te laat komen of in de file vastzitten, medewerkers ze altijd met respect zullen behandelen.

Toelichting doel

Wij zijn van mening dat kleinschalige kinderopvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Een kleinschalig kinderdagverblijf biedt veel voordelen, bijvoorbeeld; flexibiliteit, betalen per uur, betrokken, dichtbij school, doorstroom en veel aandacht voor het individuele kind.

Omschrijving

Chubby Cheeks Kinderopvang bevindt zich op een prachtige locatie aan de rand van het dorp met veel buitenruimte. In de omgeving is een park, het “Burgermeester van Nispenpark”, met natuurlijke speelmaterialen. Daarnaast bevinden zich sportvelden in de nabijheid.

Bij ons wordt er elke dag buiten gespeeld, behalve bij heel slecht weer. Zorgen wij met ze allen voor de moestuin en fruitbomen.

Wij eten zoveel mogelijk uit eigen tuin en ook biologisch. Ook scheiden wij afval en maken gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Specificatie van de doelgroep

Kinderen tussen de 0 tot 4 jaar, meestal kinderen van werkende ouders in de omgeving van Hillegom.

Opvoedingsstijl

Chubby Cheeks Kinderopvang laat kinderen opgroeien met respect voor de natuur. Kinderen laten weten waar hun eten vandaan komt en ze leren om zorgzaam en met respect om te gaan met de middelen die er zijn.

Wij vragen altijd aan ouders wat hun opvoedingsstijl is, zo weten wij hoe om te gaan met hun kind(eren).

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang maken wij gebruik van alle opvoedingsstijlen en passen deze toe afhankelijk van de situatie welke op dat moment het beste is voor het kind.

Natuurlijk hebben wij ook bij Chubby Cheeks onze eigen normen en waarden en dat brengen we graag over aan de kinderen, bijvoorbeeld; respect voor elkaar, respect voor de natuur en juist omgaan met de maatschappij.

Wat willen wij bereiken

Chubby Cheeks Kinderopvang is ervan overtuigd dat, door kinderen te laten opgroeien in een groene, veilige omgeving zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste volwassenen met respect voor omgeving en medemens.

Wij staan voor de volgende waarden; wij benaderen kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ieder kind is anders en dat maakt hun uniek en vraagt een eigen benadering. Een kind, kind laten kind zijn. Respect voor de eigenheid van ieder kind staat centraal omdat het een basis schept voor zelfvertrouwen. Het is een basisrecht van kinderen om gehoord, gezien, gekend en begrepen te worden.

Identiteit en missie

Onze identiteit is, een thuisgevoel, gevoel van veiligheid en geborgenheid, wij brengen het “gastouder gevoel” in de kinderopvang. Onze missie is een betere wereld voor alle kinderen. Omdat de eerst 4 levensjaren van een kind heel belangrijk zijn voor hun ontwikkeling willen wij het kind de beste zorg, veiligheid en geborgenheid geven om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Ontwikkeling kinderopvang

Een duidelijke waarneembare trend is dat ouders zoeken naar een flexibelere vorm van kinderopvang. Flexibel betekent onder meer dat ouders niet willen betalen voor uren die niet afgenomen worden. Het idee dat je voor 52 weken per jaar betaald en er maar in werkelijkheid 46 afneemt is al jaren een onderwerp van gesprek. Ook de overheid blijft hier aandacht voor vragen en kijkt in hoeverre er met kinderopvang organisaties afspraken over gemaakt kunnen worden. Maar flexibel is ook het ruilen van dagen als er plek is zonder dat hieraan extra kosten aan verbonden zijn of het afnemen van extra dagdelen.

Kleinschalige kinderopvang

Kleinschalige opvang heb een duidelijke eigen pedagogische visie waar een ouder bewust voor kiest, de prijs (indien niet extreem afwijkend) is dan vaak ook geen reden om te kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie. Veel ondernemers zijn zich daarvan nog onvoldoende bewust. Reacties uit de markt geven op dit moment aan dat ouders, waarvan de kinderen naar grotere opvangorganisaties gaan, aangeven dat (door de onrustige huidige markt) er nog meer wisselende gezichten op de groepen zijn, veel stagiaires, veel wisseling van groepen en nog steeds een starre, niet flexibele houding van het hoofdkantoor ten aanzien van het aanvragen van extra dagdelen. Ook de ouders van nu stellen hogere eisen aan de opvang. Zo moet er alle aandacht zijn voor hun kind, moet de opvang aan hun eisen voldoen en wensen zij zich niet zomaar aan te sluiten bij de eisen van de organisatie. Kleinschalige opvang kan beter aan de wensen van deze ouders tegemoetkomen. De afspraken die zij maken met de ouders zijn één op één en kunnen daarom makkelijker nagekomen worden. Kleine organisaties hebben geen last van regels die opgelegd worden van “bovenaf”, zij bepalen immers hun eigen regels en zijn daarom flexibeler, iets wat in de huidige tijd van elke onderneming wordt gevraagd.

Zien we je snel?

Heb je interesse in kinderopvang, dan nodigen we je van harte uit om je kind bij ons in te schrijven. Liever eerst komen kijken? Geen probleem, je bent welkom om een rondleiding op één van onze locaties te volgen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven