Spelen, plezier beleven en ontwikkelen

Spelenderwijs leren staat centraal bij de voorschool van Chubby Cheeks. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van de motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Tot het tweede jaar is een kind vooral op zichzelf gericht. Vanaf het tweede jaar gaat hij of zij zich steeds meer interesseren in wat anderen doen. Samen leren spelen met andere kinderen is daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van uw kind.

Voorschool of peuterspeelzaal?

Voorschool is meer dan alleen een peuterspelzaal of peuteropvang. Het is een plek waar kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving spelenderwijs leren en ontdekken. De voorschool is er voor ieder kind van 2 tot 4 jaar. Voorschool betreft een halve dag van 7:30 tot 12:30 en 13:30 tot 18:30. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen, bewegen en fantaseren. Chubby Cheeks heeft hiermee jarenlange ervaring en werkt met gekwalificeerde en betrokken pedagogisch medewerkers.

Wilt u meer weten over mogelijkheden voor uw kind? Neem Contact op voor vragen of meer informatie.

VVE-programma

Iedere Chubby Cheeks-voorschool heeft een speciaal ingericht educatief VVE-programma. Het programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk; taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie over het vve programma van Chubby Cheeks.

Inschrijven Voorschool

Samen met de basisschool

De Chubby Cheeks-voorschool werkt nauw samen met de basisschool in dezelfde locatie of in de buurt. Daardoor gaat de peuter beter voorbereid naar de basisschool.

Kosten en vergoedingen

Ouders betalen voor de voorschool. Sinds 2018 geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de ouders. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. U kunt hiervoor een kinderopvangtoeslag aanvragen of u heeft recht op een vergoeding van de gemeente. Wilt u weten wat uw kosten zijn? Chubby Cheeks Kinderopvang helpt u graag verder met het berekenen of de aanvraag van de toeslag.

In uw zoektocht naar een passende voorschool voor uw kind komt ongetwijfeld ook het onderwerp kosten aan bod. Omdat er sinds 2018 geen gratis voorscholen en kinderopvangen meer bestaan in Nederland is het belangrijk om u vooraf goed te verdiepen in de subsidies voor kinderopvang die bijvoorbeeld door de Belastingdienst en de gemeente uitgekeerd worden. Er zijn namelijk verschillende vormen van toeslag mogelijk.

Meer weten over subsidies voor de kinderopvang of voorschool?

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang is ieder kind welkom. We helpen u dan ook graag wanneer u vragen heeft over de subsidies voor de kinderopvang, of wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van deze subsidies. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Neem eens een kijkje op de pagina www.chubbycheekskinderopvang.nl. We verwelkomen u graag bij Chubby Cheeks Kinderopvang!

VVE indicatie

Ieder kind is uniek. Het is dan ook per peuter verschillend wat hij of zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Waar het ene kind na twee jaar al honderduit praat, heeft het andere kind wat meer moeite op het gebied van spraak. Ook op andere gebieden verschilt de ontwikkeling per kind. Om ieder kind op een gepaste, veilige en prettige manier voor te kunnen bereiden op de basisschool is de VVE-indicatie in het leven geroepen.

VVE staat voor Voor en Vroegschoolse Educatie. Bij een VVE-indicatie beoordeelt het consultatiebureau of het Ouder- en Kind centrum dat het wenselijk is dat uw kind extra ondersteuning krijgt op de voorschool of kinderopvang. Deze ondersteuning kan zich bijvoorbeeld richten op een taalachterstand of een ander ontwikkelingsgebied.

Met een VVE-indicatie naar de voorschool: kan dat?

Absoluut! Als uw kind een VVE-indicatie heeft, is Chubby Cheeks Kinderopvang de perfecte plek voor uw kind. Op onze voorschool staat spelenderwijs leren centraal en doen we er alles aan om een prachtige, veilige omgeving te creëren voor uw kind. Gewoon bij u in de buurt. We vinden het namelijk het allerbelangrijkst dat uw kind krijgt wat het nodig heeft en dat u daar volledig op kunt vertrouwen. Ieder kind verdient het immers om zich – spelenderwijs en in het bijzijn van leeftijdsgenootjes – optimaal voor te bereiden op de basisschool, waar de basis wordt gelegd voor de rest van zijn of haar leven.

Wanneer krijgt een kind een VVE-indicatie?

Of uw kind tot de VVE-doelgroep behoort, hangt af van meerdere criteria. Deze criteria zijn per gemeente verschillend. Op het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum wordt beoordeeld of een VVE-indicatie nodig is. De eerste schatting wordt gemaakt wanneer een kind 11 maanden is, de definitieve indicatie wordt bij 14 maanden gegeven. Wanneer de consultatiearts en jeugdverpleegkundige verwachten dat het kind zonder VVE een taalachterstand ontwikkelt, krijgt hij of zij een VVE-indicatie.

Medewerkers met VVE-certificaat

Chubby Cheeks Kinderopvang werkt alleen met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers die erin getraind zijn de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Zij werken allemaal volgens het vastgestelde pedagogische beleidsplan van Chubby Cheeks Kinderopvang en zijn opgeleid volgens de eisen die in de CAO Welzijn zijn vastgesteld. Het erkende VE PROGRAMMA UK EN PUK waar we op onze voorschool mee werken draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van uw kind. Bovendien heeft elke medewerker een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma.

Chubby Cheeks Kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld dat wordt uitgevoerd door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers voldoen aan de opleidingseisen zoals vastgesteld in de CAO Welzijn. Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma UK EN PUK. Betrokken helden en heldinnen die bewust nadenken over hoe ze uw peuter op een speelse manier kunnen helpen om nieuwe dingen te leren en die de verantwoordelijkheid bij het opvoeden en ontwikkelen van uw kind graag met u delen. Dat zijn de pedagogisch medewerkers op Chubby Cheeks-voorschool.

Ontwikkelingsgebieden VVE-programma

De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan bod in het VVE-programma:

  • Taalontwikkeling: samen lezen, praten en zingen om de woordenschat te vergroten.
  • Motorische ontwikkeling: samen bewegen, dansen en schilderen voor het ontwikkelen van de motoriek.
  • Rekenvaardigheid: samen tellen, passen en puzzelen om de beginnende rekenvaardigheid te stimuleren.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: samen spelen, elkaar helpen, hulp leren vragen en dingen oplossen voor het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Kinderen worden gestimuleerd om spelenderwijs zelf dingen te ontdekken. Ook gezond eten en drinken vinden wij belangrijk. Wilt u weten wat de Chubby Cheeks-voorschool voor uw kind kan betekenen.

Meer informatie over de VVE indicatie

Als u vragen heeft over de VVE indicatie of over onze voorschool, staan we u graag te woord. Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Informatie over toeslagen

Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (via de Belastingdienst) of gemeentevergoeding.

Recht op gemeentevergoeding

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente. Deze toeslag kent een aantal voorwaarden:

  • De vergoeding gaat in vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is.
  • Tot maximaal 16 uur opvang per week (neemt u meer dan 16 uur af, dan zijn de extra uren voor eigen rekening).

Als u in aanmerking komt voor de gemeentevergoeding; regelt Chubby Cheeks dat voor u. De vergoeding van de gemeente loopt via de voorschool, u hoeft hier zelf niets voor te doen.

De bijdrage is inkomensafhankelijk en beschikbaar voor maximaal 10 uur per week, verdeeld over minimaal twee dagdelen, met een maximum van 48 weken per jaar. De bijdrage wordt toegekend volgens de subsidietabel, zie onderstaande link.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Bent u benieuwd naar de hoogte van uw toeslag? Of heeft u hulp nodig bij het invullen of aanvragen van uw toeslag? Wij helpen u graag verder. Vul hier het inschrijfformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar leidinggevende@chubbycheekskinderopvang.nl of op werkdagen tussen 9.30 en 17:00 uur bellen of whatsappen naar leidinggevende: 0630859574

Algemene voorwaarden VVE
Ouderinkomenverklaring

Zien we je snel?

Heb je interesse in kinderopvang, dan nodigen we je van harte uit om je kind bij ons in te schrijven. Liever eerst komen kijken? Geen probleem, je bent welkom om een rondleiding op één van onze locaties te volgen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven