De Chubby Cheeks
VoorschooL

INSCHRIJVEN

Chubby Cheeks-voorschool is er voor kinderen van 2-4 jaar en is 5 dagen per week geopend voor 5 uur per dag.

Alle ouders willen hetzelfde voor hun kind; dat het gezond, gelukkig en veilig opgroeit. Het liefst houdt u uw kind zo lang mogelijk bij u. Maar kinderen moeten ook leren omgaan met anderen. Leren spelen, lezen, schrijven en voor zichzelf opkomen. De fijnste manier van leren begint bij de voorschool. Een veilige plek om samen te spelen, ontdekken en leren.

Pedagogisch medewerkers

De zorg voor uw kind is een grote verantwoordelijkheid. Bij de Chubby Cheeks-voorschool in Hillegom zijn de pedagogisch medewerkers deskundig opgeleid en zij delen die verantwoordelijkheid graag met u. Een hoge kwaliteit en een veilige omgeving staan voorop. Daardoor laat u uw kind met een gerust hart achter.

Spelen, plezier beleven en ontwikkelen

Spelenderwijs leren staat centraal bij de voorschool van Chubby Cheeks. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van de motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling. Tot het tweede jaar is een kind vooral op zichzelf gericht. Vanaf het tweede jaar gaat hij of zij zich steeds meer interesseren in wat anderen doen. Samen leren spelen met andere kinderen is daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van uw kind.

Voorschool of peuterspeelzaal?

Voorschool is meer dan alleen een peuterspelzaal of peuteropvang. Het is een plek waar kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving spelenderwijs leren en ontdekken. De voorschool is er voor ieder kind van 2 tot 4 jaar. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen, bewegen en fantaseren. Chubby Cheeks heeft hiermee jarenlange ervaring en werkt met gekwalificeerde en betrokken pedagogisch medewerkers.

Wilt u meer weten over mogelijkheden voor uw kind? Neem Contact op voor vragen of meer informatie. 

VVE-programma

Iedere Chubby Cheeks-voorschool heeft een speciaal ingericht educatief VVE-programma. Het programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk; taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie over het VVE PROGRAMMA van Chubby Cheeks.

Samen met de basisschool

De Chubby Cheeks-voorschool werkt nauw samen met de basisschool in dezelfde locatie of in de buurt. Daardoor gaat de peuter beter voorbereid naar de basisschool. De Chubby Cheeks-voorschool in Hillegom is 5 dagen per week open voor 5 uur per dag. 

Kosten en vergoedingen

Ouders betalen voor de voorschool. Sinds 2018 geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de ouders. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. U kunt hiervoor een kinderopvangtoeslag aanvragen of u heeft recht op een vergoeding van de gemeente. Wilt u weten wat uw kosten zijn? Neem een kijkje op de pagina  Subsidietabel Peuteropvang 2023 – Gemeente Hillegom – V1.0-20230107  Chubby Cheeks Peuters helpt u graag verder met het berekenen of de aanvraag van de toeslag.

In uw zoektocht naar een passende voorschool voor uw kind komt ongetwijfeld ook het onderwerp kosten aan bod. Omdat er sinds 2018 geen gratis voorscholen en kinderopvangen meer bestaan in Nederland is het belangrijk om u vooraf goed te verdiepen in de subsidies voor kinderopvang die bijvoorbeeld door de Belastingdienst en de gemeente uitgekeerd worden. Er zijn namelijk verschillende vormen van toeslag mogelijk.

Subsidie voor de kinderopvang door gemeente en Belastingdienst

Gelukkig blijft het voor ieder kind mogelijk om naar een kinderopvang of voorschool te gaan, dankzij de financiële tegemoetkomingen van de gemeente en de Belastingdienst. Zo kunt u bijvoorbeeld recht hebben op kinderopvangtoeslag, gemeentelijke toeslag en/of extra toeslag voor lage inkomens. Op de pagina Kosten en vergoedingen leest u hier meer over. Ook leggen we het hieronder nog even voor u uit:

 • Subsidie in de vorm van kinderopvangtoeslagDe Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit wanneer beide ouders werken, of een opleiding, cursus of traject volgen. De hoogte is afhankelijk van meerdere factoren. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u kijken op de website van de Belastingdienst
 • Subsidie in de vorm van gemeentelijke toeslag
  U krijgt gemeentelijke toeslag wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De gemeentelijke toeslag wordt uitgekeerd wanneer uw kind 2 jaar oud is. Er wordt tot maximaal 16 uur per week vergoed. Natuurlijk is het mogelijk om uw kind meerdere uren per week naar de opvang te brengen, maar dan zijn de extra uren voor eigen rekening. U hoeft zelf geen actie te ondernemen wanneer om gemeentelijke toeslag te ontvangen. Dit wordt namelijk geregeld via de voorschool.
 • Subsidie in de vorm van extra toeslag voor lage inkomens
 • Daarnaast is er nog de extra toeslag voor lage inkomens. Deze wordt uitgekeerd door de gemeente en wordt ook wel scholierenvergoeding genoemd. U krijgt deze vergoeding – indien u hier recht op heeft – wanneer uw kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud zijn. Het aanvragen van de extra toeslag voor lage inkomens kan via de website van de gemeente.

Waarom is subsidie voor de kinderopvang/voorschool belangrijk?

Wanneer uw kind naar de voorschool of de kinderopvang gaat leert het samenspelen met leeftijdsgenootjes. Dit is absoluut een verrijking voor uw kind. Naast dat de kinderopvang of voorschool ervoor zorgt dat u de handen vrij heeft om (bijvoorbeeld) te gaan werken, is het dus ook een belangrijk sociaal gebeuren voor uw kind. Het is daarom essentieel dat er subsidies bestaan voor ouders die gebruik maken van de mogelijkheden die de voorschool of kinderopvang hen biedt.

Verschil kinderopvang en voorschool

Tussen de kinderopvang en de voorschool zit een belangrijk verschil. Op de voorschool wordt er namelijk expliciet aandacht besteed aan de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van uw kind. Spelenderwijs leren staat er centraal en bovendien is er op de voorschool de mogelijkheid om een VVE-PROGRAMMA te volgen. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. Door het volgen van een VVE-programma op de voorschool kunnen zij optimaal voorbereid beginnen aan hun basisschooltijd.

Meer weten over subsidies voor de kinderopvang of voorschool?

Bij Chubby Cheeks Peuters is ieder kind welkom. We helpen u dan ook graag wanneer u vragen heeft over de subsidies voor de kinderopvang, of wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van deze subsidies. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Neem eens een kijkje op de pagina www.chubbycheekskinderopvang.nl. We verwelkomen u graag bij Chubby Cheeks Peuters!

VVE PROGRAMMA

De VE-activiteiten vormen een integraal onderdeel van peuteropvang. En op de peuteropvang wordt gedurende de hele dag aan VVE gewerkt.

Om kinderen met problemen of achterstanden in hun ontwikkeling op een kwalitatief goede

manier te kunnen stimuleren, biedt de gemeente deze kinderen de mogelijkheid om extra gebruik te maken van de peuteropvang.

Ouders van een peuter waarvan het consultatiebureau een VE indicatie heeft afgegeven, kunnen -ongeacht het recht op kinderopvangtoeslag- gebruik maken ons VE aanbod. VE wordt geboden aan kinderen vanaf 2 jaar. Gesubsidieerde VE wordt geboden vanaf 2,5 jaar. Om een geïndiceerde VE-plek af te nemen bij Chubby Cheeks Kinderopvang geldt dat de peuter de VE-groep minimaal drie dagdelen (van 5 uren) per week bezoekt, verspreid over 3 dagen. Zij komen dus totaal 15 uur per week naar de peuteropvang.

Een kind zonder VE-indicatie komt minimaal 2 dagdelen, totaal 10 uur per week.

De openingstijden zijn van 07.30 uur tot 18.30 uur. Wij bieden VE programma aan van maandag , woensdag en vrijdag. Wij bieden een ochtendprogramma van 7.30 tot 12.30 uur en een middagprogramma van 13.30 tot 18.30 uur. 

Het werken aan VVE-doelen hebben wij verweven in ons dagritme. 

Om aan de 960 uren norm te komen, bieden wij de geïndiceerde VE kinderen gedurende de 1,5 jaar, 43 weken per jaar, 15 uur VE per week.

43 weken x 15 uur VE aanbod per week x 1,5 jaar = 967,50 uur

Wij laten ons VE aanbod doorlopen tijdens de vakanties. De themahoeken zijn nog ingericht en het thematisch werken gaat door. VE activiteiten worden dan herhaald. Ouders kunnen 3 vakantieweken per jaar hun kind naar de VE-groep brengen.

De VE-groep is gesloten tussen kerst en oud en nieuw.

Bewaking voldoen aan VE uren geïndiceerde kinderen

Op het contract staat hoeveel dagdelen opvang een kind volgt. Wij registreren de aanwezigheid en de breng- en haaltijden en registreren zo hoe vaak de kinderen deelnemen aan ons VE-aanbod. Het aantal maanden en dagdelen per kind wordt zo structureel bijgehouden.

De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de voortgang van deze werkzaamheden ligt bij de leidinggevende. 

Uk & Puk

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang werken we met voorschoolse educatie en hebben gekozen voor de methodiek Uk & Puk. Bij Uk & Puk zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Elke activiteit wordt beschreven voor de drie leeftijdscategorieën: 

 • baby’s (0 – 11⁄2 jaar) 
 • dreumesen (11⁄2 – 21⁄2 jaar) 
 • peuters (21⁄2 – 4 jaar). 

Voor kinderen die bijna vier jaar zijn, is er een elfde thema dat aandacht besteedt aan de overgang van de peuter naar de basisschool. 

Motivatie VE methode Uk & Puk

De belangrijkste reden dat wij voor dit VE programma gekozen hebben is omdat wij met Uk & Puk een optimale doorgaande leer- en ontwikkelingslijn kunnen waarborgen. Binnen Uk & Puk heeft spel diverse functies. 

Wij zien het belang in van kinderen op vroege leeftijd de juiste stimulans, leeromgeving en leerkansen te bieden. Opbrengstgericht werken doormiddel van een VE methode levert niet alleen meer ontwikkelingsstimulering op voor de kinderen die extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben, maar is helpend om de gehele groep kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen binnen onze opvang. Niet alleen VE-geïndiceerde kinderen, maar de gehele groep neemt deel aan VE. 

Daarnaast krijgen de pedagogisch medewerkers door registratie van de ontwikkeling met het kindvolgsysteem Doen, Praten en Bewegen de mogelijkheden tijdig eventuele achterstand op te merken en het kind hierin extra te begeleiden. Ons doel is om doormiddel van het aanbieden van VE een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast is de doorlopende leerlijn en de overdracht naar de basisschool een belangrijk onderdeel. 

VVE en de Wet OKE 

Met Uk & Puk wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld door de Wet OKE, en wordt een doorgaande leerlijn gegarandeerd. Op deze manier realiseert Uk & Puk ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze methode is erkend door het NJI. 

Ons VE aanbod

Bij Chubby Cheeks Kinderopvang werken beide groepen met dit voorschoolse educatie programma. Beneden is een verticale groep gevestigd waar maximaal 10 kinderen gelijktijdig opgevangen kunnen worden. En boven is een peutergroep gevestigd waar maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden. De peuters komen minimaal twee keer per week op twee vaste dagdelen naar de peuteropvang. De peuters hebben op deze dagdelen in ieder geval één dezelfde pedagogisch medewerker.

De verticale-groep beneden maakt gebruik van het programma als handvat in de ontwikkelingsstimulering van de jonge kinderen. Hier zijn niet alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een VE Uk & Puk certificaat. In de planning wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase en het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. 

Op de peutergroep werken wij met VE Uk & Puk gecertificeerde pedagogisch medewerkers. 

De groep bestaat uit peuters die gebruik maken van normale kinderopvang, aangevuld met geïndiceerde VE-kinderen en kinderen die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang (3 dagdelen).

Op de peuteropvang wordt bij ieder thema wordt een activiteitenplanning gemaakt. In de planning wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de activiteiten worden hierop aangepast. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijd- en ontwikkelingsniveaus.

Deze activiteiten zijn ingepast in het vaste dagritme van de peuteropvang. 

Het activiteitenboek geeft tips voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materialen. Bij Chubby Cheeks Kinderopvang worden alle materialen die gebruikt worden bij de thema’s bewaard in een bak, zodat ze er jaarlijks makkelijk bij gepakt kunnen worden en ieder jaar weer aangevuld kunnen worden met extra materialen. 

De ontwikkelingsgerichte benadering

Uk & Puk heeft een ontwikkelingsgerichte benadering. Deze gaat er vanuit dat kinderen veel ruimte tot eigen initiatief nodig hebben. De invloed van de omgeving en de rol van de pedagogisch medewerkers speelt hier een belangrijke rol. De ontwikkeling van het kind wordt als het ware “uitgelokt”. De pedagogisch medewerkers volgen het ontwikkelingsproces en proberen het kind een stapje verder te brengen door het kind te ondersteunen en te begeleiden.

De programmagerichte benadering

Uk & Puk werkt met een programmagerichte benadering. Er worden van te voren activiteiten gepland die gebaseerd zijn op de algemene ontwikkeling of leerlijnen. Hierbij heeft de pedagogisch medewerkers een sturende rol. De inbreng van de kinderen vinden wij hierbij erg belangrijk.

Er wordt gewerkt met de VVE methode Uk en Puk. Met deze methode wordt de basis gelegd voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs beginnen. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling.

Voorwaarden 

Om actief leren zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voldoen de speelruimte en -tijd aan een aantal voorwaarden:

 • Dagritme

In de groep werken we in een vaste structuur die voor de kinderen zichtbaar is gemaakt d.m.v. de dagritmekaarten.

 • Hoeken

De groepsruimte is ingedeeld in een aantal duidelijke hoeken. Deze hoeken kunnen per thema verschillend zijn en omgebouwd worden tot themahoek, bijvoorbeeld: de huishoek, de leeshoek, bouwhoek. 

Hiermee stimuleren we kinderen om geconcentreerd te kunnen spelen en doordat ze afgeschermd zijn komen zij in de hoeken eerder tot fantasiespel en imitatie spel. Bovendien voorkomen we “sjouwgedrag” en komen kinderen eerder tot echt spel. 

 • Materialen

In de verschillende hoeken is veel verschillend materiaal te vinden om de kinderen zoveel mogelijk ervaringen op te laten doen. Bij de aanschaf van (speel) materiaal wordt er gekeken naar de speelwaarde. Voor welk ontwikkelingsgebied voegt dit speelgoed iets toe, wat is de meerwaarde, voor welke leeftijdsgroep, is het duurzaam etc.
Voor elk thema wordt een thematafel ingericht. Hierop kunnen kinderen spullen, boekjes en spelmateriaal vinden die betrekking hebben op het dan geldende thema. Kinderen kunnen spelen met de thematafel en de thematafel zorgt ervoor dat het thema goed zichtbaar is op de groep.

 • Observatie

Door de dag heen worden de kinderen geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van deze observaties wordt de ontwikkeling van de peuters bijgehouden. Daarnaast wordt gekeken op welk gebied een peuter extra stimulering kan gebruiken. Bovendien wordt aan de hand van deze observaties gekeken waar de interesses van de peuters liggen, zodat middels activiteiten in de kleine kring hieraan tegemoet gekomen wordt. Kinderen worden geobserveerd via het kindvolgsysteem “Doen, Praten, Bewegen en Rekenen”.

Thema’s Uk & Puk

Uk & Puk kent 11 vaste thema’s. Bij aanvang van een thema, wordt er een themahoek ingericht en worden er spullen verzameld die te maken hebben met dit thema. Bij het verzamelen van themamateriaal willen wij ook wel eens een beroep doen op de ouders en in de nieuwsbrief ouders vragen of ze bepaalde materialen voor ons te leen hebben. Bijvoorbeeld een paar hele grote maat schoenen voor het thema Reuzen en kabouters. Op de groep en in de hal is overduidelijk met welk thema er op dat moment gewerkt wordt.
Naast de 11 vaste thema’s kunnen de pedagogisch medewerkers zelf een thema bedenken en uitwerken. Hierbij wordt er gecontroleerd of dit programma aan de eisen voldoet. 

De volgende thema’s zijn uitgewerkt in het activiteitenboek van Uk & Puk:

 1. Welkom Puk!

  Bij dit thema maken de kinderen kennis met Puk, de handpop. Puk komt voor het eerst op de groep bij de peuteropvang van Chubby Cheeks Kinderopvang. De kinderen kunnen Puk wegwijs maken in de groep. De kinderen die de peuteropvang van Chubby Cheeks Kinderopvang nog niet zo lang bezoeken, profiteren van de ervaringen van de oudere peuters. Samen met de kinderen ontdekt Puk de verschillende speelmogelijkheden in de groepsruimte. Daarbij ontdekken de kinderen en Puk regelmatig dat spullen niet schoon zijn of niet op hun plek liggen. Het is dus tijd om schoon te maken en op te ruimen. Spelenderwijs wassen de kinderen de kleren van Puk, maken ze blokken uit de bouwhoek schoon en ruimen ze op tijdens het zingen van een opruimlied. 

 2. Knuffels

  Knuffelen doen kinderen de hele dag. Met je knuffels, , maar ook met papa en mama, met de pedagogisch medewerkers en misschien ook wel met andere kinderen. Bij ‘knuffelen’ hoort aaien met je handen en je wangen, lief zijn voor elkaar, vriendjes worden. Deze dingen zullen bij dit thema aan bod komen. De kinderen nemen hun favoriete knuffel mee naar de opvang. Met hun knuffel ondernemen ze allerlei activiteiten. Zo brengen ze hun eigen knuffel naar bed in de slaapkamerhoek. Ze helpen Puk, die ruzie heeft met een andere knuffel, om weer vriendjes te worden. Tijdens een snoezel-activiteit ontdekken de kinderen hoe verschillende soorten materialen aanvoelen. 

 3. Hatsjoe!

  Dit thema gaat over ziek zijn en wordt meestal gepland in de maanden waar de R zit. Puk is dan ziek. Hij is verkouden. De kinderen zorgen voor de zieke Puk. Ze gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het einde van het thema weer beter. De nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden. En op het voorkomen van ziek zijn door goed je handen te wassen. Kinderen mogen verband om armen doen, plakken pleisters en zijn druk met de stethoscoop uit de dokterskoffer.

 4. Hoera, een baby!

  Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken nog al eens door dat er een broertje of zusje geboren wordt. Dit thema sluit hier mooi op aan. Wat kan je als grote broer of zus doen voor je nieuwe baby broertje of zusje? Spelenderwijs komen in dit thema allerlei aspecten rondom het verzorgen van baby’s aan de orde, zoals het in bad doen van de babypop, een flesje geven, etc. Het thema eindigt met een feest ter ere van de geboorte van de baby, dat voorbereid wordt door de groep. De kinderen maken cadeautjes voor de baby en versieren de huishoek.

 5. Ik en mijn familie

  In dit thema staat familie centraal. De kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen. Ze praten over jong en oud, verschillende familieleden, verjaardagen en samen dingen doen. Zo maken de kinderen bijvoorbeeld kennis met gezelschapsspelen. De kinderen spelen in de themahoek na dat ze gaan logeren bij oma. Ze beelden ze familieleden uit. Aan ouders wordt gevraagd om foto’s van de familieleden mee te geven en de kinderen maken hiermee een collage voor de familiemuur.

 6. Wat heb jij aan vandaag?

  In dit thema staat kleding centraal. De kleren van de kinderen zijn het startpunt van de activiteiten. De kinderen verkleden zich, ze kijken naar feestkleding en praten over hun kleren. Puk wordt geholpen zijn koffer in te pakken om bij de kinderen te gaan logeren. De huishoek wordt aangevuld met extra verkleedkleding en ouders wordt gevraagd of zij leuke verkleedkleding voor de groep hebben. Het thema wordt afgesloten met een modeshow waarbij de kinderen in verkleedkleding mogen lopen over een catwalk.

 7. Regen

  In Nederland regent het best vaak. De kinderen gaan met een paraplu en regenkleding naar buiten om de regen te ervaren en in de plassen te springen. Tijdens dit thema leren de peuters het geluid van regen kennen en ze weten dat ze in de regen nat kunnen worden. In dit thema leren de kinderen al spelend en ontdekkend allerlei begrippen die te maken hebben met regen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met (weer)geluiden.

 8. Dit ben ik!

  In dit thema staat het gezicht van de kinderen centraal. De kinderen bekijken uit welke onderdelen het gezicht bestaat. en wat je met de verschillende gezichtsonderdelen kunt doen. Ze leren dat je met je neus kunt ruiken, met je mond kan eten en met je oren kan horen. Kinderen oefenen met het poetsen hun tanden, maken hun gezicht schoon en kijken afwisselend boos en blij.

 9. Eet smakelijk!

  In dit thema staat eten centraal. De kinderen proeven wat ze lekker vinden smaken en wat ze minder lekker vinden. Ze bakken koekjes die ze vervolgens opeten. In de themahoek dekken de kinderen de tafel. In de afsluitende activiteit worden de ouders gevraagd om allerlei lekkers van thuis mee te geven zodat de kinderen dit samen op kunnen eten.

 10. Reuzen en kabouters

  Dit thema start met een verhaal over een kabouter en een reus die samen spelen. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. Ze ervaren zelf hoe het is om ergens te klein of te groot voor te zijn. Ze bewegen zich als een reus of een kabouter en ze vergelijken grote en kleine voorwerpen in de groep. Kun je op een heel klein stoeltje zitten? En passen die hele grote schoenen van de reus?

 11. Oef, wat warm!

  Dit thema sluit mooi aan op de zomer. Tijdens dit thema kunnen de kinderen met water te spatten, ijsklontjes maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af te koelen en spelen het verhaal na van Floortje, het varken dat afkoeling zoekt in het water. De kinderen experimenteren met voorwerpen in het water. Wat blijft drijven en wat zinkt? Veel activiteiten kunnen buiten gedaan worden. Dit thema kan doorlopen gedurende de gehele zomervakantie. Activiteiten worden herhaald. Kinderen zijn veelal toch om en om met vakantie.

 12.  Ik ben Kunstenaar

  “Kunst en jonge kinderen, wat is daarvan het belang?” hoor je vaak. Juist bij jonge kinderen is te zien hoe kunst

  met alles verweven is. Jonge kinderen ervaren de wereld met al hun zintuigen en bij jonge kinderen zien we

  een verwondering voor alles wat er om hen heen gebeurt. Alles is nieuw en het ontdekken waard!

Kosten Voorschool Chubby Cheeks Hillegom.

Voorschool Chubby Cheeks rekenen een vast uurtarief. Prijslijst 2023 Chubby Cheeks kinderopvang Als uurprijs hanteren we € 10,01. (voor het 51 weken pakket) en € 10,23 (voor het 48 weken pakket) 

Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, flesvoeding, lunch, vers fruit, groenten, tussendoortjes en drinken. In de tabel hieronder vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

 

 

Bij dit opvangpakket maakt u het hele jaar gebruik van de opvang, met uitzondering van drie aaneengesloten weken in de (school-) zomervakantie en in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Bij het vaststellen van de vakantieweken gaan we uit van de door de overheid vastgestelde schoolvakanties.

(*) De opvang is gesloten in de week tussen kerst en oud en nieuw en in overleg maximaal drie studie dagen.

 • Vrije weken in de zomervakantie vernemen wij graag minimaal vier weken voorafgaande.
 • Vrije weken buiten de zomervakantie vernemen wij graag 4 weken van tevoren.
  Dagen die niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

(**) Genoemde prijzen zijn per maand.

Neemt u dan contact met ons op

Recht op voorschool en toeslagen

Alle kinderen kunnen naar een voorschool. Dit geldt voor zowel kinderen met als zonder VVE Indicatie. Ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en situatie.

VVE indicatie

Ieder kind is uniek. Het is dan ook per peuter verschillend wat hij of zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Waar het ene kind na twee jaar al honderduit praat, heeft het andere kind wat meer moeite op het gebied van spraak. Ook op andere gebieden verschilt de ontwikkeling per kind. Om ieder kind op een gepaste, veilige en prettige manier voor te kunnen bereiden op de basisschool is de VVE-indicatie in het leven geroepen.

VVE staat voor Voor en Vroegschoolse Educatie. Bij een VVE-indicatie beoordeelt het consultatiebureau of het Ouder- en Kind centrum dat het wenselijk is dat uw kind extra ondersteuning krijgt op de voorschool of kinderopvang. Deze ondersteuning kan zich bijvoorbeeld richten op een taalachterstand of een ander ontwikkelingsgebied.

Met een VVE-indicatie naar de voorschool: kan dat?

Absoluut! Als uw kind een VVE-indicatie heeft, is Chubby Cheeks de perfecte plek voor uw kind. Op onze voorschool staat spelenderwijs leren centraal en doen we er alles aan om een prachtige, veilige omgeving te creëren voor uw kind. Gewoon bij u in de buurt. We vinden het namelijk het allerbelangrijkst dat uw kind krijgt wat het nodig heeft en dat u daar volledig op kunt vertrouwen. Ieder kind verdient het immers om zich – spelenderwijs en in het bijzijn van leeftijdsgenootjes – optimaal voor te bereiden op de basisschool, waar de basis wordt gelegd voor de rest van zijn of haar leven.

Wanneer krijgt een kind een VVE-indicatie?

Of uw kind tot de VVE-doelgroep behoort, hangt af van meerdere criteria. Deze criteria zijn per gemeente verschillend. Op het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum wordt beoordeeld of een VVE-indicatie nodig is. De eerste schatting wordt gemaakt wanneer een kind 11 maanden is, de definitieve indicatie wordt bij 14 maanden gegeven. Wanneer de consultatiearts en jeugdverpleegkundige verwachten dat het kind zonder VVE een taalachterstand ontwikkelt, krijgt hij of zij een VVE-indicatie.

Waarom naar Chubby Cheeks Peuters?

Bij Chubby Cheeks Peuters worden kinderen gestimuleerd om spelenderwijs zelf dingen te ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat uw kind niet alleen een leuke tijd heeft, maar ook beter voorbereid naar de basisschool kan. Onze voorschool is volgens die gedachte ingericht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gezond eten en drinken en kunnen kinderen vijf dagen per week op de voorschool terecht. Kortom: wij bieden ouders volledige flexibiliteit en de mogelijkheid om hun kind in een veilige, stimulerende omgeving op te laten groeien. Bovendien is de voorschool er voor alle kinderen: ook kinderen zonder VVE indicatie zijn van harte welkom.

Medewerkers met VVE-certificaat

Chubby Cheeks Peuters werkt alleen met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers die erin getraind zijn de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Zij werken allemaal volgens het vastgestelde pedagogische beleidsplan van Chubby Cheeks Peuters en zijn opgeleid volgens de eisen die in de CAO Welzijn zijn vastgesteld. Het erkende VE PROGRAMMA UK EN PUK waar we op onze voorschool mee werken draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van uw kind. Bovendien heeft elke medewerker een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma.

Chubby Cheeks Peuters heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld dat wordt uitgevoerd door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers voldoen aan de opleidingseisen zoals vastgesteld in de CAO Welzijn. Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma UK EN PUK. Betrokken helden en heldinnen die bewust nadenken over hoe ze uw peuter op een speelse manier kunnen helpen om nieuwe dingen te leren en die de verantwoordelijkheid bij het opvoeden en ontwikkelen van uw kind graag met u delen. Dat zijn de pedagogisch medewerkers op Chubby Cheeks-voorschool.

Het Erkende VVE-PROGRAMMA

Voorschool is er voor ieder kind

De voorschool is er ook voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud zonder VVE-indicatie. De voorschool van Chubby Cheeks is een peuteropvang met een programma UK EN PUK dat de ontwikkeling van elk kind extra stimuleert. Een veilige plek waar uw kind samen met andere kinderen kan spelen, leren en ontdekken. Ook als u als werkende ouder uw kind iets extra’s wilt bieden naast de standaard peuteropvangmogelijkheden. Of indien u als niet-werkende ouder wenst dat uw peuter met andere kinderen in contact komt en daarbij plezier heeft, terwijl u gelijktijdig wat tijd voor uzelf creëert.

Beter voorbereid naar de basisschool

Met de Chubby Cheeks-voorschool beleeft uw peuter niet alleen een leuke tijd, maar gaat hij of zij ook beter voorbereid naar de basisschool. Kinderen kunnen 5 dagen per week terecht op onze Chubby Cheeks-voorschool locatie in Hillegom.

Ontwikkelingsgebieden VVE-programma

De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan bod in het VVE-programma:

 • Taalontwikkeling: samen lezen, praten en zingen om de woordenschat te vergroten.
 • Motorische ontwikkeling: samen bewegen, dansen en schilderen voor het ontwikkelen van de motoriek.
 • Rekenvaardigheid: samen tellen, passen en puzzelen om de beginnende rekenvaardigheid te stimuleren.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: samen spelen, elkaar helpen, hulp leren vragen en dingen oplossen voor het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Kinderen worden gestimuleerd om spelenderwijs zelf dingen te ontdekken. Ook gezond eten en drinken vinden wij belangrijk. Wilt u weten wat de Chubby Cheeks-voorschool voor uw kind kan betekenen. 

Meer informatie over de VVE indicatie

Als u vragen heeft over de VVE indicatie of over onze voorschool, staan we u graag te woord. Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Informatie over toeslagen

Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (via de Belastingdienst) of gemeentevergoeding (via de Gemeente Hillegom). Onderstaande beslisboom helpt u bepalen op welke van de twee toeslagen u eventueel recht heeft. Dit kunt u vervolgens invullen op de Ouderverklaring die Chubby Cheeks u toezendt.

Recht op gemeentevergoeding

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente. Deze toeslag kent een aantal voorwaarden:

 • De vergoeding gaat in vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is.
 • Tot maximaal 16 uur opvang per week (neemt u meer dan 16 uur af, dan zijn de extra uren voor eigen rekening).

Als u in aanmerking komt voor de gemeentevergoeding; regelt Chubby Cheeks dat voor u. De vergoeding van de gemeente loopt via de voorschool, u hoeft hier zelf niets voor te doen.

De bijdrage is inkomensafhankelijk en beschikbaar voor maximaal 10 uur per week, verdeeld over minimaal twee dagdelen, met een maximum van 48 weken per jaar. De bijdrage wordt toegekend volgens de volgende tabel:

 

Subsidietabel Peuteropvang 2023 – Gemeente Hillegom – V1.0-20230107

 

De eerste 10uur (peuteropvang ) is volgens deze tabel.

Bij VE (geïndiceerd /doorverwijzing van de consultatiebureau) kinderen, krijgen zij het 11e t/m 16uur 8,50 per uur vergoed ongeacht het inkomen.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Bent u benieuwd naar de hoogte van uw toeslag? Of heeft u hulp nodig bij het invullen of aanvragen van uw toeslag? Wij helpen u graag verder. Vul hier het inschrijfformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar voorschoolchubbycheekskinderopvang@outlook.com of op werkdagen tussen 9.30 en 17:00 uur bellen op telefoonnummer: 0657915826 of 0630859574