Ontwikkeling

Er wordt bij Chubby Cheeks veel aandacht geschonken aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Volgens de filosofie van Chubby Cheeks kan een kind dat lichamelijk optimaal in zijn vel zit zich beter ontwikkelingen op de andere gebieden. (sociaal, emotioneel en cognitief). Chubby Cheeks biedt dan ook veel extra activiteiten aan om deze lichamelijke ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Door dagelijks op meerdere momenten van de dag bewust met het lichaam bezig te zijn ontwikkelt deze zich sneller, gezonder en beter.

Creatieve ontwikkeling

Kinderen hebben een aangeboren innerlijke creativiteit. Chubby Cheeks wil deze creatieve ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk stimuleren en naar boven halen. Belangrijk hierbij is om kinderen verschillende handvaten te geven van waaruit zij de wereld gaan ontdekken en creatief bezig kunnen zijn. Dit zijn echter altijd “handvaten”, omdat wij vinden dat de creativiteit vanuit het innerlijke kind moet komen en niet van het vooraf bedachte plan van de pedagogisch medewerkers.

Cognitieve ontwikkeling

Vanaf het moment dat het kind geboren wordt, ontdekt het de wereld om zich heen. Elke dag is een ontdekking en elke dag leert het kind nieuwe dingen. Of het nu de ontdekking is van het bestaan van de eigen handjes en voetjes of diertjes en plantjes, elke dag zijn er weer nieuwe indrukken die het kind moet verwerken. Chubby Cheeks vindt dat deze ontdekkingstocht op een speelse wijze iedere dag weer gestimuleerd moet worden.

Wij werken dan ook met materialen die dit speelse leerproces bevorderen. We probeer zoveel mogelijk duurzame materialen die een educatieve of stimulerende functie hebben te gebruiken. Of het nu een houten vormenstoof, een houten telraam of een treinrails is die ze zelf kunnen bouwen, kinderen leren terwijl ze er mee spelen. Zo wordt bij de baby’s door middel van speelgoed veel aandacht aan de motorische ontwikkeling besteed en bij de peuters aan de cognitieve en sociale ontwikkeling. Spelen doe je ook vaak samen en als dit samenspel op de juiste wijze wordt gestimuleerd leert het kind sociaal gedrag te vertonen.
Kinderen spelen en leren de hele dag door, en door deze twee op een professionele pedagogische wijze te combineren leren ze dat leren leuk is!

-Ontwikkeling stimuleringsmethodiek

Bij Chubby Cheeks vinden wij het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan op een speelse manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling (senso-motorisch, sociaal-emotioneel, taal en rekenen).

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele competentie is het vermogen om adequaat om te gaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen. De ontwikkeling van de sociaal-emotionele competentie bestaat uit twee onderdelen; de ontwikkeling van zelfvertrouwen/omgaan met jezelf & de ontwikkeling van perspectief nemen/omgaan met de ander. Deze competenties worden door de pedagogisch medewerkers stimuleert in het contact met de kinderen en het contact tussen de kinderen onderling.

– Sensomotorische ontwikkeling
De sensomotoriek is de wisselwerking tussen de zintuigen (sensoriek) en het bewegen (motoriek). Sensoriek en motoriek zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en ontwikkelt zich door de interactie met mens en omgeving en door de lichamelijke groei. Door ervaring en oefening spelenderwijs op te doen met activiteiten die de pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf aanbiedt, gaan bewegingen uiteindelijk als vanzelf.

Taal ontwikkeling

Het taalleervermogen van het kind en het taalaanbod vanuit de omgeving is van grote invloed op de taalverwerving van het kind. Het taalleervermogen is aangeboren, maar bij het taalaanbod is de omgeving van belang. Dit taalaanbod begint al vanaf de geboorte dus het is van groot belang dat er veel tegen en met kinderen gepraat wordt.

Reken ontwikkeling

Rekenen gaat over getalbegrip, meten en meetkunde. Getalbegrip is het kunnen tellen, omgaan met hoeveelheden en omgaan met getallen. Meten is het inzicht verwerven in verschillende grootheden als lengte, inhoud, gewicht en tijd. Meetkunde is het onderzoeken van een ruimte en daarover kunnen nadenken en redeneren. Deze reken competenties ontwikkelen zich tijdens de dreumesleeftijd.

Zien we je snel?

Heb je interesse in kinderopvang, dan nodigen we je van harte uit om je kind bij ons in te schrijven. Liever eerst komen kijken? Geen probleem, je bent welkom om een rondleiding op één van onze locaties te volgen.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven