De tarieven bij
Chubby Cheeks

Kinderopvang

Wij zijn Chubby Cheeks Kinderopvang, opgericht in 2020 en gevestigd nabij de gezellige dorpskern van Hillegom. Kleinschaligheid, waarbij alle ouders onze team kennen en wij alle kinderen en hun ouders persoonlijk kennen is onze kernwaarde.

Nederlandse is onze spreektaal Daarnaast Kunnen wij communiceren in het Engels indien de ouders alleen Engels spreken.

Als uurprijs voor 2023 hanteren wij € 10,23 481 weken pakket) en €10,01 (51 weken pakket).

Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, voeding, flesvoeding, vers fruit ,drinken, activiteiten en uitjes..

Hele dagopvang is van 7:30 uur tot 18:30 uur (=11 uur) (kinderdagverblijf)

Halve dagopvang is alleen mogelijk bij de peuteropvang. Zie Menu Voorschool.

 

HELE DAG OPVANG 1 DAG 2DAGEN 3DAGEN 4DAGEN 5DAGEN
51 WEKEN  €467,97  €935,94  €1,403,90  €1.871,87  €2.339,84
48 WEKEN  €450,12  €900,24  €1350,36  €1800,48  €2250,60

 

(*) Toelichting 48 weken pakket

Bij dit opvangpakket maakt u het hele jaar gebruik van de opvang, met uitzondering van drie aaneengesloten weken in de (school-) zomervakantie en in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Bij het vaststellen van de vakantieweken gaan we uit van de door de overheid vastgestelde schoolvakanties.

 

 • Vrije weken in de zomervakantie vernemen wij graag minimaal acht weken voorafgaande.
 • Vrije weken buiten de zomervakantie vernemen wij graag acht weken van tevoren.
  Dagen die niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

(**) Genoemde prijzen zijn per maand.

Voorwaarden Algemeen

 

 • De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld 22 uur per week. Minimaal 2 dagen opvang.
 • De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.
 • Bij veel aanvragen gecombineerd met een hoge bezetting bij ons kunnen we een wachtlijst hanteren.
 • Ouders/verzorgers hebben, bij tijdig doorgeven, recht op de opvang die past binnen de overeenkomst.
 • Bij te laat doorgeven van de gewenste dag(del)en vervalt het automatisch recht. Het geplande aantal kinderen in de groep is dan medebepalend of de opvang op de gewenste dagen kan plaatsvinden.
 • Als een ouder meer dagdelen nodig heeft dan in de overeenkomst staat, hebben zij geen automatisch recht.
 • Als ouders minder dagdelen afnemen dan waar zij volgens de overeenkomst recht op hebben, is het niet toegestaan dagdelen op te sparen en later af te nemen.

 

 

Halve dagopvang

 • Indien u behoefte hebt aan een halve dag kinderopvang dan kan dit bij Chubby Cheeks Kinderopvang. Dit is alleen mogelijk indien er plek is een alleen voor de peuteropvang en Voorschoolse opvang.

 

 • U kunt een contract afsluiten voor de ochtend of middag. De openingstijden voor de halve dagopvang zijn in de ochtend van 7.30-12:30 uur en in de middag van 13.00-18.00 uur.

 

 • Chubby Cheeks behoudt zich het recht voor om de opvang voor een halve dag stop te zetten indien aan deze voorwaarden niet meer wordt voldaan of als het om bedrijfseconomische reden niet meer haalbaar is.
  Wilt u opvang voor de ochtend of de middag? Informeer dan naar de halve dagopvang.

 

Extra dag opvang

 • Een extra dag afnemen kan, mits de groepsgrootte dat toestaat.

Te laat ophalen

 • Wanneer je door overmacht niet in staat bent je kind op te halen voor de sluitingstijd van het contract, berekenen wij een vergoeding voor deze extra opvang €9,14 per kwartier.

 

 • Kinderopvangtoeslag
 • In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover u vergoeding kunt krijgen € 9,06.
  LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvang uren per maand.
  Zelf een proefberekening maken kan via de site van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op E-mail chubbycheekskinderopvang@outlook.com , telefoonnummer +31 6 5791 5826.
Ook kunt u bij ons een inschrijfformulier aanvragen.

We verwelkomen uw kindje graag bij Chubby Cheeks Kinderopvang!