Activiteiten bij
Chubby Cheeks

Kinderopvang

Wij zijn Chubby Cheeks Kinderopvang, opgericht in 2020 en gevestigd nabij de gezellige dorpskern van Hillegom. Kleinschaligheid, waarbij alle ouders onze team kennen en wij alle kinderen en hun ouders persoonlijk kennen is onze kernwaarde.

Nederlands is onze spreektaal, daarnaast kunnen wij communiceren in het Engels indien de ouders alleen Engels spreken.

Er wordt bij Chubby Cheeks veel aandacht geschonken aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Volgens de filosofie van Chubby Cheeks kan een kind dat lichamelijk optimaal in zijn vel zit zich beter ontwikkelingen op de andere gebieden. (sociaal, emotioneel en cognitief). Chubby Cheeks biedt dan ook veel extra activiteiten aan om deze lichamelijke ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Door dagelijks op meerdere momenten van de dag bewust met het lichaam bezig te zijn ontwikkelt deze zich sneller, gezonder en beter.

Chubby Cheeks biedt  peuteryoga aan waarvoor wij een externe professional inhuren.

Peuter yoga

Peuteryoga heeft een groepskarakter. Naast de lichamelijke aandacht worden er ook spelletjes gedaan en richten de peuters de aandacht op elkaar.

Peuteryoga gaat spelenderwijs met peuters: peuters leren het makkelijkst door spelenderwijs te ervaren. Dit betekent aandacht voor de fysieke en emotionele kant, via de ervaring van het spel en de aandacht die daaraan besteed wordt. In de vertrouwde en veilige omgeving die  Chubby Cheeks biedt wordt de peuter spelenderwijs geleerd te letten op aspecten als ademhaling en de (ont)spanning in hun lichaam. Daarnaast zijn er oefeningen die peuters samen doen, met de lerares of met de pedagogisch medewerkers, waardoor ze sociale vaardigheden ontwikkelen en leren samenwerken met en vertrouwen op anderen. De lessen hebben steeds verschillende thema’s. De fantasie wordt geprikkeld en de kinderen wanen zich even in een andere innerlijke omgeving.

Peuter yoga is goed voor het kind omdat het:

 • Innerlijke rust creëert.
  • Plezier en ontspanning biedt.
  • De weerstand bevordert
  • De peuter leert om zichzelf te mogen zijn.
  • De peuter zelfvertrouwen en zelfbewustzijn krijgt.
  • De peuter de kracht van stilte ervaart.
  • De spieren en gewrichten soepel en sterker maakt.
  • De motoriek beter ontwikkelt.
  • Sociale vaardigheden aanleert.
  • De peuter geprikkeld wordt in zijn fantasie.
  • De peuter zich beter kan concentreren.

Peuteryoga brengt het kind letterlijk en figuurlijk in evenwicht.

Cognitieve ontwikkeling

Vanaf het moment dat het kind geboren wordt, ontdekt het de wereld om zich heen. Elke dag is een ontdekking en elke dag leert het kind nieuwe dingen. Of het nu de ontdekking is van het bestaan van de eigen handjes en voetjes of diertjes en plantjes, elke dag zijn er weer nieuwe indrukken die het kind moet verwerken. Chubby Cheeks vindt dat deze ontdekkingstocht op een speelse wijze iedere dag weer gestimuleerd moet worden.

Wij werken dan ook met materialen die dit speelse leerproces bevorderen. We probeer zoveel mogelijk duurzame materialen die een educatieve of stimulerende functie hebben te gebruiken. Of het nu een houten vormenstoof, een houten telraam of een treinrails is die ze zelf kunnen bouwen, kinderen leren terwijl ze er mee spelen. Zo wordt bij de baby’s door middel van speelgoed veel aandacht aan de motorische ontwikkeling besteed en bij de peuters aan de cognitieve en sociale ontwikkeling. Spelen doe je ook vaak samen en als dit samenspel op de juiste wijze wordt gestimuleerd leert het kind sociaal gedrag te vertonen.
Kinderen spelen en leren de hele dag door, en door deze twee op een professionele pedagogische wijze te combineren leren ze dat leren leuk is!

-Ontwikkeling stimuleringsmethodiek

Bij Chubby Cheeks vinden wij het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan op een speelse manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling (senso-motorisch, sociaal-emotioneel, taal en rekenen).

– Sensomotorische ontwikkeling
De sensomotoriek is de wisselwerking tussen de zintuigen (sensoriek) en het bewegen (motoriek). Sensoriek en motoriek zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en ontwikkelt zich door de interactie met mens en omgeving en door de lichamelijke groei. Door ervaring en oefening spelenderwijs op te doen met activiteiten die de pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf aanbiedt, gaan bewegingen uiteindelijk als vanzelf.

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele competentie is het vermogen om adequaat om te gaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen. De ontwikkeling van de sociaal-emotionele competentie bestaat uit twee onderdelen; de ontwikkeling van zelfvertrouwen/omgaan met jezelf & de ontwikkeling van perspectief nemen/omgaan met de ander. Deze competenties worden door de pedagogisch medewerkers stimuleert in het contact met de kinderen en het contact tussen de kinderen onderling.

Taal ontwikkeling

Het taalleervermogen van het kind en het taalaanbod vanuit de omgeving is van grote invloed op de taalverwerving van het kind. Het taalleervermogen is aangeboren, maar bij het taalaanbod is de omgeving van belang. Dit taalaanbod begint al vanaf de geboorte dus het is van groot belang dat er veel tegen en met kinderen gepraat wordt.

Reken ontwikkeling

Rekenen gaat over getalbegrip, meten en meetkunde. Getalbegrip is het kunnen tellen, omgaan met hoeveelheden en omgaan met getallen. Meten is het inzicht verwerven in verschillende grootheden als lengte, inhoud, gewicht en tijd. Meetkunde is het onderzoeken van een ruimte en daarover kunnen nadenken en redeneren. Deze reken competenties ontwikkelen zich tijdens de dreumesleeftijd.

Creatieve ontwikkeling

Kinderen hebben een aangeboren innerlijke creativiteit. Chubby Cheeks wil deze creatieve ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk stimuleren en naar boven halen. Belangrijk hierbij is om kinderen verschillende handvaten te geven van waaruit zij de wereld gaan ontdekken en creatief bezig kunnen zijn. Dit zijn echter altijd “handvaten”, omdat wij vinden dat de creativiteit vanuit het innerlijke kind moet komen en niet van het vooraf bedachte plan van de pedagogisch medewerkers.

Muziekles

Baby’s, dreumesen en peuters kunnen echt genieten van muziek. Als je voor kinderen zingt, gaan ze vaak klappen en lachen. Daarnaast kunnen ze er ook heel rustig van worden als er bijvoorbeeld slaapliedjes worden gezongen of als je voor ze zingt om hen te kalmeren.

Bij Chubby Cheeks vinden wij het heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek. Muziek stimuleert het kind op vele mogelijke manieren, zowel lichamelijk als cognitief en de sociale en zintuiglijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Regelmatig komt er een jong muziekleraar/lerares langs om samen met de kindjes muziek te maken en liedjes te zingen. Ieder kind kan hier aan mee doen. De baby’tjes kunnen luisteren en kijken en daarbij lekker op de schoot van de pedagogisch medewerker zitten. De dreumesen en peuters kunnen zelf op hun eigen instrumenten mee muziek maken en mee dansen. Op de dagen dat er geen muziekles is, zullen wij de geleerde liedjes oefenen met de kindjes. Hierdoor is er iedere dag een moment voor muziek.

Muziekles heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind:

 • Het stimuleert de spraak- en taalontwikkeling.
  • Het is de ideale basis voor de muzikale ontwikkeling.
  • De motoriek wordt geoefend. Denk aan zelf klappen, mee bewegen en dansen op muziek.
  • Het is een goede training voor het geheugen en de concentratie: het onthouden van woordjes en melodieën.
61B4D595-4F14-4FE2-AE25-B37E5882897D

ANDREA

DIRECTRICE

PEDAGOGISCH/VVE COACH/BELEIDSMEDEWERKER

Richard copy

RICHARD

ADMINISTRATIE EN PLAATSING

IMG_4668

 SOPHIE

PEDAGOGISCH/VVE COACH /BELEIDSMEDEWERKER

COACH DE COACH

a1488829-9648-46e8-af3d-a4478935df9b

CORINE

PEDAGOGISCH /VVE

COACH